Kovačnica
Dizajnirati kulture.

Kroz međunarodnu zajednicu suradnika Kovačnica združuje stručnjake iz raznih područja kako bi odgovorili na posebne zahtjeve svakog projekta.

mag. sc. Aleksandar Kovač

dizajn znanost i tehnologija

suosnivač

dr. sc. Anne Kovač

arhitektura i dizajn

suosnivačica

mag. des. Damir Bralić, doc.

dizajn informacija

suradnik

mag. soc. Jun Hashimoto, BS

društvene znanosti, jezik

suradnica

mag. sc. Arthur James

računarska znanost, management

suradnik

mag. art. Nikola Kovač

produkcija medija

suradnik

Martina Papec

stilistica

suradnica

mag. des. Nika Pavlinek

dizajn prostora

suradnica

Ayako Sameshima

kultura, tradicionalni zanati

suradnica

Sandra Valić, prof.

povijest, jezik

suradnica

mag. art. Maja Zdelar-Kovač

vizualne umjetnosti

suradnica